Đàng Thánh Giá Tháng 10/2022

LỜI DẪN

Kính thưa cộng đoàn!

Lời mời gọi “Hãy vác thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa”, làm cho chúng con lo âu và run sợ không dám cất bước vì biết rằng thập giá là một sự đau khổ và tủi nhục. Bởi vậy, chúng con thường muốn chạy trốn vác thập giá của đời mình. Dẫu biết rằng, có trải qua đau khổ mới đạt tới vinh quang, có vác thánh giá mới được chung hưởng phần phúc vinh quang với Chúa. Đó là điều kiện để chúng con đạt tới sự sống vĩnh cửu.

Nhưng lạy Chúa, tấn bi kịch thảm sầu của thập giá đòi hỏi chúng con phải có nhiều sự hy sinh, phải chịu nhiều thiệt thòi, phải mất mát đau thương và kể cả phải hy sinh mạng sống mình nữa. Xin Chúa ban cho chúng con nghị lực, sức mạnh và niềm tin để sẵn sàng vác thập giá của mình mỗi ngày mà đi theo Chúa.

Lạy Chúa, qua mỗi chặng đường Thánh Giá, xin cho chúng con biết dừng lại nhìn ngắm khuôn mặt của Chúa, để soi chiếu và đời sống của chúng con trong các mối tương quan giữ anh em với nhau và trong các mối liên hệ với tha nhân. Xin cho chúng con nhận ra được các tội lỗi và nết xấu để thật lòng ăn năn quay trở về với Chúa. Xin Chúa đổ đầy ơn thánh vào lòng chúng con, để chúng con cảm nếm sâu xa tình yêu và lòng thương xót vô hạn của Chúa dành cho chúng con trong cuộc thương khó. Xin cho việc đi đường thánh giá hôm nay trở thành trường dạy đức tin, đức cậy, đức ái và niềm hy vọng cho cuộc đời của chúng con. Xin cho chúng con cảm nghiệm được sự yêu thương trong đau khổ của Chúa, giúp chúng con đi mỗi chặng với lòng tạ ơn và yêu mến Chúa.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ là người đầu tiên đi Ðàng Thánh Giá Chúa Giêsu. Mẹ đã đi từ đầu và đi đến đoạn đường cuối. Mẹ không đi nửa chừng; Mẹ không bỏ trốn; Mẹ không đi đường khác, bởi vì tình yêu và lòng tin tưởng Mẹ dành cho Chúa Giêsu, Con Mẹ thật mạnh mẽ. Mẹ luôn nhìn vào Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con có được sức mạnh và tin yêu vào Chúa Giêsu như Mẹ. Xin Mẹ luôn đi với chúng con, cầu bầu cho chúng con trong đời dâng hiến.

CHẶNG THỨ NHẤT:  CHÚA GIÊSU BỊ XÉT XỬ VÀ BỊ KẾT ÁN TỬ HÌNH

          Tin Mừng theo thánh Luca (23, 24-25)

“Ông Philatô chấp thuận điều họ yêu cầu, và trao Đức Giêsu cho đám đông làm theo ý họ muốn”.

          Suy Niệm

Chính tình yêu đã thôi thúc Đức Giêsu vác lấy những nỗi khổ hình, vác lấy những tội lỗi của nhân loại và phải uống chén đắng Chúa Cha trao. Đấng vô tội đã hy sinh chính mạng sống mình cho nhân loại tội lỗi. Ngài đã trao phó sự trong sạch, sự thánh thiện, sự khiêm nhường, sự hiền từ và vận mạng của mình cho con người bất nhân định liệu. Ngài đã hạ mình cách thẳm sâu, vâng phục trọn vẹn theo thánh ý Chúa Cha mà không một lời kêu trách than vãn. Tình yêu đó là dấu chứng của một tình yêu vĩ đại trổi vượt trên mọi tình yêu vị kỷ của con người.

  Trong cuộc sống, đã nhiều lần chúng con trở thành quan tòa xét xử, lên án cho người anh em. Vì lòng căm hận, vì cái tôi ích kỷ hẹp hòi mà chúng con không thể tha thứ được. Xin dạy chúng con biết sống quảng đại và giàu tình thương của Chúa, để chúng con biết yêu nhiều và tha thứ nhiều.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, giờ đây chúng con thực lòng ăn năn hối lỗi về những lựa chọn điên rồ và dốt nát mê muội của chúng con. Xin Chúa mở lượng hải hà tha mọi lầm lỗi cho chúng con và đừng để chúng con tái diễn những hành vi độc ác, gian tà, bất chính và đầy tội lỗi ấy nữa. Xin Chúa thương xót thứ tha và thương đón nhận tất cả chúng con vào hàng con cái của Cha Trên Trời. Amen.

CHẶNG THỨ HAI: CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ

          Tin Mừng theo thánh Gioan ( 19,17)

“ Họ điệu Đức Giêsu đi. Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Híp-ri là Gôn-gô-tha”.   

Suy Niệm

Thế gian đã chối từ Đấng Cứu Tinh của đời mình. Họ đã bắt Chúa vác lấy thập giá lên đỉnh đồi Canvê. Chúng đóng đinh Người vào đó như một tên gian phi để không ai còn nhớ đến tên tuổi của Chúa nữa. Cuộc đời của Chúa sẽ chấm dứt tại đấy. Thập giá là sự ô nhục đối với người Dothái và là sự điên rồ với dân ngoại, nhưng đó lại là biểu tượng và dấu chỉ tình yêu của ơn cứu độ và là phúc trường sinh cho những ai tin. Thập giá nói lên sự phi lý của đau khổ và sự chết, còn đối tượng chịu tử nạn là câu giải đáp cho sự phi lý ấy. Chính Con Thiên Chúa đã đem lại ý nghĩa và giá trị cao quý cho thập giá. Cây sự chết đã biến thành cây sự sống, thanh ngang tượng trưng cho sự chết, còn thanh dọc tượng trưng cho sự sống mới trong Nước Trời.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, giờ đây chúng con mới thấu hiểu được rằng, thanh dọc tượng trưng cho thánh ý Chúa và thanh ngang tượng trưng cho ý riêng con. Lạy Chúa, mỗi lần chúng con đặt ý riêng mình thích là chúng con đang chống lại thánh ý Chúa.  Xin Chúa đừng để chúng con chất nặng thánh giá cho nhau, đừng để thánh giá trở nên nguyên cớ cho mọi người anh em trong cộng đoàn chống đối lẫn nhau, nhưng xin Chúa cho chúng con biết đặt ý riêng mình trong thánh ý Chúa để xây dựng đời sống chủng viện, yêu thương và tràn đầy tình bác ái. Amen.

CHẶNG THỨ BA:

CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ NHẤT

Lời Chúa trích sách tiên tri Isaia ( 53, 4-6).

“Chính Người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành”.

Suy Niệm

Lạy Chúa, Chúa phải ngã xuống đất ba lần là để đền bù tội lỗi qua ba cơn sa ngã của chúng con đó là: Ma quỷ, thế gian và xác thịt. Ma quỷ thường cảm dỗ chúng con về những sự ham muốn của xác thịt. Nó xúi dục chúng con sử dụng sự tự do Chúa ban và những khả năng sẵn có của mình để thỏa mãn những đòi hỏi của bản năng tự nhiên. Nó làm cho chúng con xao lãng bổn phận thiêng liêng và dần dần đánh mất đi ân nghĩa ngàn đời với Thiên Chúa.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, biết bao lần chúng con đã chạy theo những đam mê dục vọng thấp hèn mà quên đi chính Chúa. Biết bao lần chúng con đi tìm thỏa mãn bản năng tự nhiên mà quên lãng những khát vọng thiêng liêng cao quý. Lạy Chúa, biết bao lần chúng con đi hoang, chìm ngập trong những men say tình ái và lạc thú mà không màng quan tâm đến những khát vọng siêu nhiên. Lạy Chúa, xin ban ơn giúp sức cho chúng con, để chúng con luôn ý thức được rằng: Người ta sống không nguyên bởi bánh thế gian mà cần được nuôi dưỡng bằng bánh bởi trời là Lời Chúa và Thánh Thể. Amen.

CHẶNG THỨ TƯ: CHÚA GIÊSU GẶP ĐỨC MARIA

        Tin Mừng theo thánh Luca (2,34-35,51).

Ông Simêon chúc phúc cho hai ông bà và nói với bà Maria:“Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ítrael ngã xuống hay đứng lên. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà”.

Suy Niệm

Hôm nay Mẹ đã vui nhận lưỡi gươm đâm thấu trái tim Mẹ. Hôm nay Mẹ đến với Con Yêu của Mẹ và hiện diện với Con trong những lúc đau thương nhất của cuộc đời. Mẹ có mặt để động viên, tiếp sức, khích lệ, nâng đỡ và chia sẻ nỗi khổ nhục với Con trong cuộc tử nạn. Mẹ đã không để Con Mẹ cô đơn một mình trong đau khổ tột cùng. Mẹ đã trở nên một với con yêu của Mẹ và thông hiệp trọn vẹn vào nỗi đau khổ của Con.

Cầu Nguyện

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ thương đến những bà mẹ đang phải chịu nhiều đau khổ vì con cái hay phải đau khổ vì bệnh tật. Xin cho các bà mẹ luôn vững lòng trông cậy vào Chúa, biết nhẫn nại bao dung và đầy lòng yêu mến. Xin Mẹ cầu cùng Con Mẹ ban cho họ những ơn cần thiết, để nâng đỡ họ trong những giây phút đen tối nhất của cuộc đời, và cho họ luôn vững lòng trông cậy vào lượng từ bi hải hà của Chúa. Amen.

CHẶNG THỨ NĂM: ÔNG SIMON VÁC THÁNH GIÁ ÐỠ CHÚA GIÊSU

Tin Mừng theo thánh Luca (23, 26)

“ Khi điệu Đức Giêsu đi, họ bắt một người từ miền quê lên, tên là Simôn, gốc Kyrênê, đặt thập giá lên vai cho ông vác theo sau Đức Giêsu”.

Suy Niệm

Ông Simon là người bất đắc dĩ phải vác thập giá Chúa. Nhưng được đi chung với Chúa trên con đường đau khổ, ông cảm thấy thánh giá trở nên nhẹ nhàng và đáng quý trọng. Chúa đã ban đủ ơn cho ông để ông không còn cảm thấy một sự cưỡng ép nữa, nhưng hoàn toàn tự nguyện. Chính Chúa đã biến cái ách nô lệ của ông thành người tự do, miễn cưỡng thành tự nguyện, chống cự thành hy sinh từ bỏ, căm ghét thành tình yêu mãnh liệt. Ông đã trở thành người bạn và người ân nhân cuối cùng của Chúa trên đường tử nạn.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc sống, nhiều lần chúng con đã chạy trốn trước lời mời gọi yêu thương giúp đỡ tha nhân. Chúng con không hiểu được rằng, giúp đỡ tha nhân khi đau khổ, bệnh tật, hoạn nạn là đang giúp Chúa. Nhất là chúng con rất sợ hãi phải chia sẻ gánh nặng thập giá với những người mà Chúa gửi đến. Xin Chúa soi lòng mở trí cho chúng con, để chúng con biết dâng những hy sinh nhỏ bé của chúng con cho Chúa. Xin Chúa thương nhìn đến chúng con như xưa Chúa đã thương nhìn đến ông Simon trong cuộc tử nạn. Amen.

CHẶNG THỨ SÁU: BÀ VÊRONICA LAU MẶT CHÚA GIÊSU

Tin Mừng theo thánh Matthêu ( Mt 26, 1-14)

Chúa Giêsu đã nói: “Người phụ nữa này đã làm một việc nghĩa cho Thầy. Thầy bảo thật anh em: Tin Mừng này được loan báo bất cứ nơi nào trong khắp thiên hạ, thì người ta cũng sẽ kể lại việc cô vừa làm mà nhớ tới cô”.

       Suy Niệm

Khuôn mặt của Chúa đã bị biến dạng, không còn giống hình dạng của Thầy Giêsu ngày nào nữa, máu chảy đầm đìa, nhưng bà Vêrônica vẫn nhận ra thánh nhan của Người. Bất chấp bọn lính hung ác và tàn nhẫn ngăn cản, bà vẫn can đảm tiến lại gần Chúa để lau mặt cho Chúa. Cử chỉ của bà thật đẹp và thật đáng quý biết bao. Vì hành động yêu thương mà Chúa đã in đậm khuôn mặt của Chúa vào trong khăn của bà. Dấu ấn đó nhắc nhở cho mỗi người chúng con biết rằng, khi chúng con có một hành động yêu thương thì Chúa sẽ ở mãi với chúng con, Chúa sẽ in đậm khuôn mặt của Chúa vào trong công việc chúng con làm. Chúa đang rất cần chúng con lau khô những giọt mồ hôi và những dòng lệ của những người khốn cùng bất hạnh. Chúa đang rất cần nơi chúng con trái tim của bà Vêrônica, biết động lòng trắc ẩn, biết thi ân giáng phúc bằng những hành động yêu thương dành cho những người cùng khốn.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, ngày chúng con lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, Chúa đã in đậm dấu ấn tình yêu và thánh giá vào trong linh hồn. Chúng con đã được Chúa khắc ghi hình ảnh đau thương của Chúa vào trong trái tim. Nhưng vì sự yếu đuối và tội lỗi, chúng con đã làm cho hình ảnh Chúa bị phai mờ. Xin cho chúng con có được tấm lòng can đảm như bà Vêrônica, luôn biết mang hình ảnh đau thương của Chúa không phải trên khăn, nhưng là trong trái tim, trong linh hồn và trong cuộc sống của chúng con. Xin Chúa in đậm hình ảnh của những người đau khổ và bất hạnh vào trong tâm trí, cho chúng con biết mở lòng mình ra để yêu thương và phục vụ anh em. Amen.

CHẶNG THỨ BẢY: CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ HAI

Lời Chúa trích sách Aica (3, 1-2.9.16).

Tôi là người đã sống cảnh lầm than dưới làn roi giận dữ của Người. Người dẫn tôi, bắt tôi lần bước trong tối tăm, không ánh sáng soi đường.

Suy Niệm

Dưới sức nặng thập giá của cuộc đời và của bụi trần, chúng con đã nhiều lần ngã quỵ. Chúng con đã quá tự tin cậy dựa vào sức riêng mình để lao vào những chỗ nguy hiểm, những chỗ ăn chơi sa đà trụy lạc, đi vào những bóng đèn mờ không soi tỏ lối đi. Chúng con say mê với các tạo vật của Chúa hơn là say mê chính Chúa. Chúng con miệt mài chạy theo những gì là thế gian hơn là chạy theo chính Chúa. Chúng con đã chết trong những thất bại của mình khi loại Chúa ra khỏi cuộc đời của chúng con. Xin Chúa ban ơn giúp sức cho các tội nhân biết quay đầu trở lại, trở về nẻo chính đường ngay, trở về cùng Chúa và làm lại cuộc đời.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, khi ngã xuống đất lần thứ hai, là Chúa đã đền thay những lần chúng con sa ngã vì ham mê xác thịt và thế gian. Chúa ngã xuống đất vì sức nặng tội lỗi của chúng con đè nặng lên vai Chúa, nhưng Chúa đã trỗi dậy ngay để nâng chúng con lên khỏi tình trạng sa lầy và đọa đày của tội lỗi, để dìu bước chúng con trên đường thánh thiện. Chúng con xin dâng lên Chúa những người con của Chúa đang lao mình vào những chốn ăn chơi, nghiện ngập xì ke, ma túy, mại dâm, cờ bạc và những chốn sa đà trụy lạc khác nữa. Xin Chúa bổ sức giúp họ biết đứng dậy làm lại cuộc đời và trở về hưởng lòng thương xót của Chúa. Amen.

CHẶNG THỨ TÁM:

CHÚA GIÊSU AN ỦI CÁC PHỤ NỮ GIÊRUSALEM

Tin Mừng theo thánh Luca ( 23, 27-28).

 Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Đức Giêsu quay lại phía các bà mà nói: “Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu”

Suy Niệm   

Ngày nay có không biết bao nhiêu người phụ nữ đang sống trong hoàn cảnh bán mình như một con thiêu thân, trầm mình trong những hang động, sống trong bóng đêm của tội lỗi, bán rẻ nhân phẩm, coi nhẹ lương tri, bất chấp Luật Chúa chỉ vì một chút lợi lộc nhỏ nhoi. Có biết bao nhiêu phụ nữ làm ngơ với trách nhiệm làm vợ, làm mẹ, bỏ chồng, bỏ con để chạy theo với người tình trong mộng. Làm cho gia đình phải tan nát, con cái sống bơ vơ không nơi nương tựa, và có vô số các bà mẹ phải khóc hết nước mắt vì chồng vì con, suốt ngày đẫm đầy nước mắt trong sự đau khổ và tuyệt vọng, sự đau khổ cả về thể chất lẫn tinh thần của các bà mẹ là không gì có thể bù đắp cho cân.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những người phụ nữ đang sống trong tội lỗi mà không tìm được lối ra, những người đang sống trong đau khổ, thất vọng, tủi nhục và hờn căm. Xin Chúa ban ơn giúp sức cho họ biết làm mới lại những mảnh đời phải chịu cảnh tủi nhục và khốn khổ. Xin Chúa hàn gắn lại những vết thương của các gia đình đang bị đổ vỡ vì xung đột vợ chồng và con cái. Xin Chúa thêm sức mạnh cho những người làm cha làm mẹ biết hồi tâm nhìn thẳng vào con người mình, biết mở rộng trái tim để yêu thương như họ đã dốc lòng thề hứa với Chúa khi lãnh nhận bí tích Hôn Nhân. Amen.

CHẶNG THỨ CHÍN:  

CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ BA

Lời Chúa trích sách Aica(3,30-32).

Nó cứ đưa má cho kẻ tát, chuốc lấy cho mình đầy nỗi nhuốc nhơ. Vì quả thật, Đức Chúa chẳng bỏ rơi mãi mãi: có làm khổ, Người cũng xót thương, vì Người vốn từ bi cao cả.

Suy Niệm

Thân đã tàn, sức đã kiệt, chân phải gượng vác lê thê, Chúa không thể chịu nổi nữa nên đã ngã xuống đất lần thứ ba. Sức nặng tội lỗi của nhân loại đã làm cho Chúa phải gục ngã. Nhưng Chúa đã trỗi dậy để dạy cho chúng con bài học vô cùng quý giá. Chúa ngã xuống đất ba lần muốn nói lên cấp độ tuyệt đối về sự yếu đuối của con người. Nhưng hãy vững tin và bền lòng trông cậy, sau khi vấp ngã, chúng ta phải biết đứng dậy ngay, không được nằm lì ở đấy, không được ngủ mê trong tội lỗi, không được buông xuôi, thất vọng và mất hết niềm tin vào Chúa. Chỉ cần chúng ta thật lòng ăn năn, thì dù tội lỗi có đỏ như son, cũng sẽ trở nên trắng như tuyết, có đỏ thắm tựa vải điều, Chúa cũng sẽ trở nên tinh trắng như bông. Bởi vậy, chúng ta được kêu mời đừng bao giờ mất lòng trông cậy, nhưng hãy tin vào Chúa.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã sống gian ác, đã làm những điều bất chính, đã ăn gian, nói dối, lọc lừa, điêu ngoa, xảo trá, đã gục ngã không biết bao nhiêu lần, ngủ mê trong tội lỗi và nết xấu. Xin Chúa đừng nhìn đến tội lỗi của chúng con, nhưng xin Chúa rộng lượng ban ơn giúp sức, để chúng con nhận ra được sự yếu hèn của mình, dù tàn hơi, kiệt sức vì các tội lỗi đã phạm, nhưng xin cho chúng con biết thật lòng quay trở về với Chúa để được hưởng lòng thương xót thứ tha. Amen.

CHẶNG THỨ MƯỜI: QUÂN DỮ LỘT ÁO CHÚA GIÊSU

       Tin Mừng theo thánh Mátthêu (27,33-36)

          “Đóng đinh Người vào thập giá xong, chúng đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau, xem ai được”.

Suy Niệm

Trên đỉnh đồi yêu thương, Chúa Giêsu không những trút bỏ mọi vinh quang và danh dự, nhưng còn lột bỏ tất cả những gì thuộc về thế gian. Ngài trả lại hết tất cả những gì thuộc về thế gian. Kẻ Lãng Du của Cha Trên Trời đã xuống thế gian sống không nơi tựa đầu, nay đã hủy bỏ mình một cách trọn vẹn. Chúa cả vũ trụ và Trời Đất, giờ đây không còn một mảnh vải che thân. Chúa đã sống nghèo về vật chất nhưng lại giàu sang về nhân đức. Chính trên cây thập giá, Chúa đã dạy chúng con phải biết lột bỏ hết mọi sự, chỉ biết bám chặt lấy Thiên Chúa là cùng đích của cuộc đời. Tất cả sẽ đi vào hư vô, chỉ có Chúa mới tồn tại và vĩnh cửu.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã từ bỏ mọi vinh quang và danh dự của trời cao để mặc lấy thân nô lệ của loài người. Chúa đã trở nên kẻ khốn cùng và nghèo khó nhất trên thế gian này. Xin dạy cho chúng con luôn biết học theo sự nghèo khó của Chúa, biết nhạy cảm với những ai đang trần truồng, biết tỏ lòng xót thương và chia sẻ với những ai đói khát. Xin cho chúng con biết sống nghèo là để tìm kiếm Thiên Chúa là sự giàu có sung mãn nhất. Xin cho chúng con biết sống nghèo để quên đi chính mình và đặt trọn niềm tín thác vào Chúa quan phòng. Amen.

CHẶNG THỨ MƯỜI MỘT: CHÚA GIÊSU BỊ ĐÓNG ĐINH VÀO THẬP GIÁ

Tin Mừng theo thánh Luca (23,33-34)

“ Khi đến nơi gọi là “Đồi Sọ”, họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ Đức Giêsu cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” Rồi họ lấy áo của Người chia ra mà bắt thăm”.

Suy Niệm

Lạy Chúa Giêsu, bàn tay Chúa thường đưa ra để giơ tay chúc phúc thì chúng con lại đóng chặt vào cây thập giá. Đôi chân Chúa đã từng rong ruổi khắp nơi để tìm kiếm những người tội lỗi và đưa họ trở về cùng Chúa, thì chúng con lại dùng đinh sắt đóng thâu qua. Môi miệng Chúa thường ban lời dạy dỗ, nhủ khuyên, an ủi và khích lệ thì giờ đây lại phải nếm dấm chua mật đắng.

Đứng dưới chân thập giá có rất nhiều hạng người: tội lỗi, trộm cướp, quan quyền, dân đen và những người trung thành đi theo Chúa như Mẹ Maria, bà Maria Mađalêna và các môn đệ. Có những tâm hồn tinh tuyền thánh thiện, không nhiễm vương bợn nhơ, có những tâm hồn thống hối ăn năn và có những tâm hồn cứng cỏi. Đó là hình ảnh cho chúng con biết ngày sau cũng sẽ phải trình diện trước mặt Chúa như vậy. Không ai có thể chạy trốn thoát được cuộc xét xử của Chúa. Ngày xưa nhân loại xét xử và kết án tử hình cho Chúa, ngày sau Chúa sẽ xét xử và kết án tội lỗi của mỗi người.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, giờ đây chúng con mới hiểu được rằng: để trở thành một vị thánh đòi hỏi chúng con phải có một tình yêu lớn lao như Chúa. Chúng con là những thủ phạm đã đâm thâu trái tim Chúa mỗi khi phạm tội. Chúng con quá tàn độc khi kết án tử hình Chúa, nhưng Chúa vẫn rộng lòng thứ tha, để mong chúng con biết ăn năn hối cải về tội lỗi của mình mà trở về với Chúa. Lạy Chúa, xin ban ơn giúp sức để chúng con biết đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa. Amen.

CHẶNG THỨ MƯỜI HAI:

CHÚA GIÊSU TRÚT HƠI THỞ CUỐI CÙNG TRÊN THẬP GIÁ

Tin Mừng theo thánh Matthêu (27, 45-54)

“ Giờ thứ sáu bóng tối bao phủ cả mặt đất, và khoảng giờ thứ chín Chúa Giêsu kêu lớn tiếng:“Ê-li, Ê-li, lê-ma xa-bác-tha-ni”, nghĩa là “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?”. Đức Giêsu lại kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn. Khi đó màn trong bàn thờ xé ra làm đôi, đất chuyển động, đá vỡ, mồ má mở ra và nhiều người chết sống lại. Thấy sự việc đó, viên đại đội trưởng và những người cùng ông canh giữ Đức Giêsu đều rất đỗi sợ hãi và nói: “Quả thật ông này là Con Thiên Chúa”.

Suy Niệm

 Sau khi nói bảy lời trăn trối cuối cùng, Người gục đầu xuống và trút hơi thở. Ngài phó dâng linh hồn vào tay Cha: “Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha”. Giờ đây, mọi sự đã hoàn tất, công trình Chúa Cha trao đã hoàn thành, ma quỷ đã hoàn toàn thất bại trong cuộc đổ máu và giết chết Đấng Công Chính. Cái chết của Chúa trên thập giá minh chứng cho lời Ngài dạy: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người hy sinh tính mạng cho người mình yêu”. Ước gì tình yêu này trở thành chuẩn mực và là lời mời gọi mỗi người chúng con dám hy sinh, dám liều thân, dám hiến mình và chết cho người khác như Chúa đã chết vì yêu chúng con.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, cái chết của Chúa trên cây thập giá đã dạy chúng con bài học hy sinh chính bản thân mình. Hạt giống phải mục nát và thối đi thì mầm non mới trổ sinh được nhiều bông hạt. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết quý trọng ơn cứu chuộc mà Chúa đã trả bằng giá máu. Xin giúp chúng con biết ghi lòng tạc dạ và đừng bao giờ sống bội nghĩa vong ân, bất tín, bất trung, bất hiếu với ơn huệ của Chúa. Chúng con xin dâng lên Chúa những người còn sống mà như đã chết, xin Chúa biến đổi thân xác yếu hèn tội lỗi của họ trở thành thân xác phục sinh của Chúa. Amen.

CHẶNG THỨ MƯỜI BA: HẠ XÁC CHÚA GIÊSU XUỐNG KHỎI THẬP GIÁ

Tin Mừng theo thánh Gioan (19, 38)

“Sau đó, ông Giôxếp, người Arimathê, xin ông Philatô cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống. Ông Giôxếp này là một môn đệ theo Đức Giêsu, nhưng cách kín đáo, vì sợ người Do Thái. Ông Philatô chấp thuận. Vậy, ông Giôxếp đến hạ thi hài Người xuống”.

Suy Niệm

Đây không phải là bối cảnh truyền tin tuyệt đẹp, với lời Chúa hứa: “Này đây Con bà sẽ làm vua và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao”. Lời hứa ấy giờ đây dường như không còn ý nghĩa gì nữa, lòng Mẹ đau như cắt. Mẹ như là người bị Thiên Chúa dối lừa. Con yêu của Mẹ chưa có tương lai, chưa tạo lập sự nghiệp đã phải chết oan. Nỗi đau khổ này có ai hiểu thấu cho Mẹ không? Khi sinh con, nước mắt Mẹ đã tuôn trào vì vui sướng, giờ đây nước mắt Mẹ lại nghẹn ngào đau đớn nhận xác con yêu. Những ngón tay ngày xưa mềm mại xinh xắn, giờ đây bị tan nát thảm thương bởi đinh sắt lưỡi đồng đâm thâu. Tấm thân xưa xinh đẹp, giờ đây đã bị tan nát tơi bời thịt xương, khiến lòng Mẹ đớn đau chua xót vô hạn. Mẹ đã đi đến tận cùng đau khổ cùng với Con Mẹ. Mẹ đã chết lịm cùng với cái chết Con của Mẹ.

Cầu Nguyện

Lạy Mẹ Maria, tình yêu của Mẹ, nỗi đau tận cùng của Mẹ không ai hiểu thấu. Qua cuộc khổ nạn của Con Mẹ, Mẹ đã dạy chúng con bài học về lòng tín thác và cậy trông vào Chúa. Xin cho những ai đang sống trong đau khổ, trong tuyệt vọng, không tìm được lối thoát, luôn biết noi gương Mẹ sống trọn niềm tín thác vào lòng thương xót vô lượng của Chúa. Amen.

CHẶNG THỨ MƯỜI BỐN:

TÁNG XÁC CHÚA GIÊSU TRONG MỘ ĐÁ

Tin Mừng theo thánh Maccô (15, 45-46)

“Sau khi nghe viên sĩ quan cho biết sự việc, tổng trấn đã cho ông Giôxếp lãnh lấy thi hài. Ông này mua một tấm vải gai, hạ xác Đức Giêsu xuống, lấy tấm vải ấy liệm Người lại, đem đặt vào ngôi mộ đã đục sẵn trong núi đá, rồi lăn tảng đá lấp cửa mộ”.

Suy Niệm

Nhân gian có câu “Sinh ký tử quy”, sống chỉ là gửi tạm, chết mới trở về nguồn cội, trở về quê hương đích thực của mình. Cái chết của Chúa đã dạy cho chúng con bài học về định luật của sự sống cũng là định luật của sự chết. Cái chết của Chúa không phải là một dấu chấm hết nhưng là một dấu chấm hỏi? Và sự phục sinh của Chúa là câu trả lời cho dấu chấm hỏi đó. Vì chính Chúa đã vượt qua cái chết để đạt tới sự sống vĩnh cửu trong Nước Trời. Chúa đã trở về cùng với Cha nơi quê hương đích thực của Chúa. Đau khổ là con đường mà Chúa đã đi qua để mời gọi chúng con dám tiến bước cùng với Chúa. Và Nước Trời Chúa đang dành sẵn cho những ai trung kiên bước đi với Chúa cho đến tận cùng dưới chân thập giá như Mẹ Maria.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, cùng với Mẹ Maria chúng con đã bước đi với Chúa qua mười bốn chặng đàng thánh giá. Đó là hành trang để chúng con trở về với gia đình. Cùng với Chúa và với Mẹ Maria, chúng con sẽ nỗ lực vác thập giá của đời mình mỗi ngày để bước đi theo Chúa trên hành trình ơn gọi linh mục. Xin tình yêu của Chúa và của Mẹ thấm nhập vào lòng trí chúng con, để từ nay, chúng con không bước vào những con đường tội lỗi và sự ác, không đi trong tuyệt vọng, cô đơn và buồn tủi, nhưng tiến bước trong bình an để tiến về cõi phúc trường sinh bất tử. Amen.

Phê-rô Phạm Văn Hiệp

KXXI ĐCV Thánh Giuse Hà Nội