Đàng Thánh Giá Tháng 10/2022

LỜI DẪN Kính thưa cộng đoàn! Lời mời gọi “Hãy vác thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa”, làm cho chúng con lo âu và run sợ không dám cất bước vì biết rằng thập giá là một sự đau khổ và tủi nhục. Bởi vậy, chúng con thường Đọc tiếp