Đại Chủng Viện Tổ Chức Giờ Cầu Nguyện Taize Với Chủ Đề: “Xin Vâng Theo Thánh Ý Chúa”

Vào 20h00, thứ Năm, ngày 19/10/2023, Đại Chủng viện (ĐCV) Thánh Giuse Hà Nội, phân khoa Thần học đã tổ chức giờ cầu nguyện Taize với chủ đề: “Xin vâng theo thánh ý Chúa”. Tham dự trong giờ cầu nguyện có quý cha giáo, quý cha linh hướng và quý thầy.

Trong tâm tình và bầu khí của tháng 10 kính Đức Mẹ, cha Phêrô Trần Quang Diệu, chủ sự giờ cầu nguyện đã gợi lên tâm tình: “Đức Maria có một vai trò quan trọng trong chương trình Cứu độ của Thiên Chúa. Vì thế, Giáo hội đã dành một tình yêu đặc biệt để tôn kính Mẹ. Hôm nay, gia đình ĐCV chúng ta cử hành giờ cầu nguyện trong tháng Mân Côi, để cùng với Đức Mẹ cảm tạ và tôn vinh Thiên Chúa”. Sau đó, cộng đoàn cùng hát chúc tụng Chúa “Bless the Lord”, và cùng thinh lặng, lắng nghe Lời Chúa (Lc 1,26-38) về biến cố truyền tin ở Nazareth.

Điểm quan trọng trong phương pháp cầu nguyện của Cộng đoàn Taizé là lắng nghe và đón nhận Lời Chúa qua những bài hát. Những bài hát được dùng trong phương pháp cầu nguyện này thường ngắn gọn, dựa trên chủ đề Lời Chúa, được lặp đi lặp lại nhiều lần với mục đích để Lời Chúa thấm vào trong tâm hồn. Vì thế, trong giờ cầu nguyện, sau khi ý thức mình đang hiện diện trước mặt Chúa, để cho Lời Chúa hướng dẫn, quý cha và quý thầy đã cất lên những bài hát rất tâm tình như: “Jubilate”, “Alleluia”, “Magnificat”, “Kyrie Eleison”. Trước khi kết thúc giờ cầu nguyện, cha chủ sự đã chúc lành cho tất cả mọi người và cùng tạ ơn Chúa qua bài hát: “In manus tuas, Pater”.

Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”.

Lạy Chúa, nhiều lúc chúng con ngại sống theo ý Chúa vì chúng con chưa yêu mến nhiều. Xin cho ngọn lửa tình yêu của Chúa hằng luôn cháy sáng nơi mỗi tâm hồn chúng con, để chúng con luôn biết sống xin vâng theo ý Chúa.

Một số hình ảnh:

Ban Truyên Thông