Cha Vinh Sơn Trần Minh Thực Chia Sẻ Các Bước Trong Tiến Trình Tuyên Phúc Và Tuyên Thánh

Vào lúc 14h30 ngày 19/10/2023, cha giáo Vinh Sơn Trần Minh Thực chia sẻ các bước trong tiến trình tuyên phúc và tuyên thánh tại phân khoa Thần học – Đại Chủng Viện thánh Giuse Hà Nội.

Được biết, cha Vinh Sơn Trần Minh Thực đã được Hội đồng Giám mục Việt Nam cử làm Cáo thỉnh viên cho án phong chân phước và phong thánh của Đức cha François Pallu. Buổi chia sẻ của cha Vinh Sơn gồm 3 phần: Lịch sử – Từ ngữ – Tiến trình tuyên phúc và tuyên thánh. Cha chia sẻ, trong giai đoạn đầu của Hội Thánh không có một tiến trình tuyên thánh rõ ràng. Nhưng mãi tới thế kỷ X, tiến trình này mới được thỉnh ý Đức Giáo Hoàng. Vị thánh đầu tiên được Đức Giáo Hoàng Gioan XV tuyên thánh là thánh Ulrich thành Augsburg vào năm 993.

Hiện nay, tiến trình tuyên phúc và tuyên thánh gồm bốn bước:

Bước 1: Bậc Tôi Tớ Chúa

Bước 2: Bậc Đáng Kính

Bước 3: Bậc Chân Phúc

Bước 4: Bậc Thánh

Trong mỗi bước bao gồm nhiều giai đoạn khác nhau.

Qua buổi chia sẻ, quý thầy hiểu hơn về tiến trình tuyên phúc và tuyên thánh nói chung và cách riêng là cuộc Điều tra án phong chân phước và phong thánh cấp giáo phận của Tôi tớ Chúa là Đức cha François Pallu tại Tổng Giáo phận Hà Nội.

Buổi chia sẻ đã khép lại, ước mong cuộc Điều tra án phong chân phước và phong thánh cho Tôi tớ Chúa là Đức cha François Pallu có nhiều tiến triển tốt đẹp.

Một số hình ảnh:

Ban Truyền Thông