Cha Giuse Đào Trọng Thành – Tuyên úy – đặc trách Thiếu Nhi Thánh Thể gặp gỡ và chia sẻ với quý thầy tại phân khoa Thần học

Vào lúc 18h thứ Hai, ngày 29/4/2024, tại phân khoa Thần Học – Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội diễn ra buổi nói chuyện của cha Giuse Đào Trọng Thành, đặc trách TNTT Tổng Giáo Phận Hà Nội với quý thầy.  

Đức cha Lau-ren-sô Chu Văn Minh huấn đức tại khoa thần học

Vào lúc 18h15 thứ Tư, ngày 04/4/2024, Đức cha Lau-ren-sô Chu Văn Minh đã gặp gỡ và huấn đức chủng sinh thuộc phân khoa Thần học, Đại Chủng viện thánh Giu-se Hà Nội. Được biết, Đức cha Lau-ren-sô là người có thời gian gắn bó với chủng viện lâu dài, trong đó có 15 năm giữ chức vụ giám đốc, tính từ khi Đại Chủng viện thánh Giu-se được mở cửa trở lại cho đến nay.