Đức cha Lau-ren-sô Chu Văn Minh huấn đức tại khoa thần học

Vào lúc 18h15 thứ Tư, ngày 04/4/2024, Đức cha Lau-ren-sô Chu Văn Minh đã gặp gỡ và huấn đức chủng sinh thuộc phân khoa Thần học, Đại Chủng viện thánh Giu-se Hà Nội. Được biết, Đức cha Lau-ren-sô là người có thời gian gắn bó với chủng viện lâu dài, trong đó có 15 năm giữ chức vụ giám đốc, tính từ khi Đại Chủng viện thánh Giu-se được mở cửa trở lại cho đến nay.