Đức cha Lau-ren-sô Chu Văn Minh huấn đức tại khoa thần học

Vào lúc 18h15 thứ Tư, ngày 04/4/2024, Đức cha Lau-ren-sô Chu Văn Minh đã gặp gỡ và huấn đức chủng sinh thuộc phân khoa Thần học, Đại Chủng viện thánh Giu-se Hà Nội. Được biết, Đức cha Lau-ren-sô là người có thời gian gắn bó với chủng viện lâu dài, trong đó có 15 năm giữ chức vụ giám đốc, tính từ khi Đại Chủng viện thánh Giu-se được mở cửa trở lại cho đến nay.

Chủ đề bài chia sẻ của Đức cha được gợi hứng từ trong các tác phẩm của thánh Gio-an Tông đồ, đó là: “Tình Yêu”. Ngài nói: “Thánh Gio-an Tông đồ căn dặn các môn đồ của mình rằng, cả đời thầy có nói về tình yêu cũng không đủ”.

Trước hết, để nói về sự quan trọng của tình yêu trong thế giới này, Đức cha Lau-ren-sô đã nhắc đến câu nói của văn sĩ công giáo Victor Hugo: “Không có tình yêu, Thiên Chúa cũng cô liêu. Vòm sao lấp lánh như khăn liệm trời chiều”. Quả thế, Thiên Chúa là Tình Yêu nên Người đã tạo dựng vũ trụ muôn loài để Tình Yêu của Người thấm đẫm vào từng tạo vật. Vì thế, vạn vật này phải vận hành theo quy luật của tình yêu, nếu đi ra ngoài quy luật ấy mọi sự sẽ trở nên lạc nhịp và đau khổ.

Kế đến, Đức cha cũng chỉ ra đặc tính của tình yêu đó là cho đi, là ra khỏi chính mình. Chính Thiên Chúa Ba Ngôi là mẫu mực cho chúng ta về tình yêu hiến mình này, tình yêu muốn biến mình trở thành quà tặng cho người mà mình thương yêu. Đức Giê-su Ki-tô chính là tặng phẩm yêu thương mà Thiên Chúa ban cho con người, và cũng chỉ có con người mới có khả năng đáp trả lại tình yêu ấy bằng cách đón nhận và tiếp tục trao ban tình yêu cho anh chị em mình.

Cuối cùng, Đức cha mong muốn các chủng sinh biết đón nhận bài học từ tình yêu của Thiên Chúa bằng cách phục vụ người khác bằng tình yêu thương trong sứ vụ tương lai một cách chân thành và nhẫn nại. Ngài nhấn mạnh: “Hãy yêu người ta trước, yêu người ta như người ta “là”, chứ không phải bắt người ta “là” thì mới yêu. Đừng quên rằng yêu là luôn muốn làm điều tốt cho người khác”. Đức Cha cũng chia sẻ ba phương thế để tập sống yêu thương đó là: “Lời nói tử tế tích cực, quà tặng và tấm lòng”.

Chủ đề Tình yêu được tiếp nối trong bài giảng của Đức cha Lau-ren-sô trong thánh lễ sáng hôm sau tại nhà nguyện Đức Mẹ La Vang, phân khoa Thần, Đại Chủng viện thánh Giu-se Hà Nội.

BTT Đại Chủng viện thánh Giu-se Hà Nội