Đức cha Lau-ren-sô Chu Văn Minh huấn đức tại khoa thần học

Vào lúc 18h15 thứ Tư, ngày 04/4/2024, Đức cha Lau-ren-sô Chu Văn Minh đã gặp gỡ và huấn đức chủng sinh thuộc phân khoa Thần học, Đại Chủng viện thánh Giu-se Hà Nội. Được biết, Đức cha Lau-ren-sô là người có thời gian gắn bó với chủng viện lâu dài, trong đó có 15 năm giữ chức vụ giám đốc, tính từ khi Đại Chủng viện thánh Giu-se được mở cửa trở lại cho đến nay.

Đức cha Giu-se Đỗ Quang Khang huấn đức chủng sinh Đại Chủng viện thánh Giu-se Hà Nội

Trong hai ngày 04 – 05/03/2024, Đức cha Giu-se Đỗ Quang Khang, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh đã huấn đức quý thầy chủng sinh thuộc phân khoa Triết học và Thần học Đại Chủng viện thánh Giu-se Hà Nội.

Đức cha Giáo phận Hải Phòng huấn đức tại Đại Chủng viện thánh Giu-se Hà Nội

Thứ Hai, ngày 08/01/2024, Đức cha Vinh-sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Hải Phòng đã gặp gỡ và huấn đức quý thầy chủng sinh Đại Chủng viện (ĐCV) thánh Giu-se Hà Nội với chủ đề của năm học: “Đến để phục vụ” (Mc 10,45) Vào lúc 15h00, quý thầy chủng sinh Đọc tiếp