Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội Canh Thức và Dâng Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Đức Cố Giáo Hoàng Benedicto XVI

Tối ngày 04 tháng 01 năm 2023, Đại Chủng Viện tổ chức buổi canh thức cầu nguyện cho Đức cố Giáo Hoàng Benedicto XVI. Buổi canh thức có sự hiện diện của Đức Hồng Y Phêrô, quý cha trong ban giám đốc, quý cha giáo, cha xứ, quý thầy, quý Đọc tiếp