Cha Giuse Đào Trọng Thành – Tuyên úy – đặc trách Thiếu Nhi Thánh Thể gặp gỡ và chia sẻ với quý thầy tại phân khoa Thần học

Vào lúc 18h00 thứ Hai, ngày 29.4.2024, tại Hội Trường của Đại Chủng viện (ĐCV) Thánh Giu-se Hà Nội đã diễn ra buổi nói chuyện giữa cha chánh xứ Giảng Võ Giu-se Đào Trọng Thành, đặc trách Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) Tổng Giáo phận (TGP) Hà Nội với quý thầy. Hiện diện trong buổi nói chuyện với cha Giu-se, có cha đặc trách sinh hoạt Phê-rô Trần Quang Diệu và quý thầy Khoa Thần học.

Mở đầu buổi chia sẻ, cha Giuse tuyên úy cảm thấy bồi hồi nhớ lại thời mình còn là chủng sinh nơi mái trường ĐCV khi nhìn thấy hình ảnh quý thầy chơi thể thao giờ ban chiều. Sau đó, cha chia sẻ đôi điều về cuộc đời linh mục của cha và giáo xứ nơi cha đang coi sóc.

Tiếp đến, cha chia sẻ về phong trào TNTT của TGP Hà Nội, cách thức hoạt động, các chương trình đã diễn ra, và một vài hoạt động sắp tới. Cha cho thấy vai trò rất quan trọng của thiếu nhi, của việc huấn luyện thiếu nhi, nhất là huấn luyện đời sống đức tin cho các em.

Với tư các là người đứng đầu, người phụ trách thiếu nhi, bản thân phải trở nên giống các em để có thể hiểu biết và dễ có sự gần gũi, đồng thời phải làm việc cùng những người lớn như: giáo lý viên, huynh trưởng, trợ úy, trợ tá…để cùng giúp các em một cách tốt nhất. Cha cũng chia sẻ những phương pháp dạy giáo lý bổ ích, những chương trình cho thiếu nhi mà TGP Hà Nội sẽ triển khai, các hoạt động ngoại khoá cho các lớp giáo lý và các buổi sinh hoạt kèm theo để tạo sự thu hút cho các em.

Sau cùng là một số câu hỏi của quý thầy đề cập đến những khó khăn nơi các giáo xứ. Để trả lời cho các câu hỏi đó, cha Giuse tuyên uý đã đưa ra những giải pháp hết sức tinh tế và có tính mục vụ cao. Cha Giu-se tuyên uý ước mong sớm có những chương trình huấn luyện cho quý cha phụ trách thiếu nhi, có chương trình hàng tháng, hàng quý cho quý thầy trong trong ĐCV, để sau này có thể làm việc để hướng dẫn các em thiếu nhi ngày một trưởng thành theo ý hướng của Tổng Liên Đoàn TNTT Việt Nam.

Một số hình ảnh:

Ban Truyền Thông ĐCV Thánh Giu-se Hà Nội