Cha Giuse Đào Trọng Thành – Tuyên úy – đặc trách Thiếu Nhi Thánh Thể gặp gỡ và chia sẻ với quý thầy tại phân khoa Thần học

Vào lúc 18h thứ Hai, ngày 29/4/2024, tại phân khoa Thần Học – Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội diễn ra buổi nói chuyện của cha Giuse Đào Trọng Thành, đặc trách TNTT Tổng Giáo Phận Hà Nội với quý thầy.