Đại Chủng viện thánh Giu-se Hà Nội cầu nguyện tạ ơn cuối năm

Thứ Năm, ngày 25/01/2024, phân khoa Thần học Đại Chủng viện (ĐCV) thánh Giu-se Hà Nội đã tổ chức giờ cầu nguyện Taize với chủ đề “Tạ ơn cuối năm”. Tham dự giờ cầu nguyện có Cha Giám đốc Bruno Phạm Bá Quế, quý cha giáo, quý cha linh hướng và đông đủ quý thầy.

Đúng 20h00, Cha Phê-rô Trần Quang Diệu đã chủ sự giờ cầu nguyện, ngài gợi lên tâm tình tạ ơn và mời gọi cộng đoàn:“Thời khắc cuối năm là dịp thích hợp để mỗi Ki-tô hữu nhìn lại những ơn lành Chúa ban trong năm qua và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Là những người đang sống trong ơn gọi, chúng ta càng cần phải sống thái độ này một cách sâu sắc hơn. Đồng thời, chúng ta cũng xin Chúa tuôn đổ phúc lành trên quý cha trong Ban Giám đốc, quý cha giáo, quý thân nhân, ân nhân và mọi thành viên của Đại Chủng viện trong năm mới sắp tới”.

Sau đó, cộng đoàn cùng hát chúc tụng Chúa “Laudate Dominum” và đón nghe trình thuật Tin Mừng (Mc 5,18-20) kể lại việc người bị quỷ ám được Chúa Giê-su chữa lành và ra đi rao truyền điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã làm cho anh. Anh trở nên mẫu gương cho mọi người khi thể hiện lòng biết ơn bằng chính hành động của mình. Trong bầu khí sâu lắng, mỗi người tiếp tục khám phá Lời Chúa mời gọi ngang qua đoạn Lời Chúa và dâng lên Chúa những lời nguyện từ con tim chân thành.

Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con và là Đấng ban phát mọi ơn lành, xin Chúa soi sáng cho chúng con nhận ra tình Chúa yêu thương chúng con biết là dường nào. Xin cho cuộc đời chúng con trở nên lời ngợi khen Chúa không ngừng, để chúng con biết Chúa hơn, yêu Chúa hơn và vững tâm bước đi theo Ngài.

Tải xuống chương trình cầu nguyện Taize cuối năm (Word).

Tải xuống chương trình cầu nguyện Taize cuối năm (PDF).

Một số hình ảnh:

BTT ĐCV Thánh Giu-se Hà Nội