Tam Nhật Thánh tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội

Cử hành Tuần Thánh là chuỗi các cử hành phong phú nhất của Giáo Hội Công giáo trong cả Năm Phụng vụ. Tuần Thánh được diễn ra từ Chúa Nhật Lễ Lá đến ngày Thứ bảy Tuần Thánh, ngay trước khi bắt đầu Canh Thức Vượt Qua. Với ý nghĩa tưởng nhớ cuộc thương khó, Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô, Đại Chủng viện Thánh Giuse (ĐCV) Hà Nội – Phân Khoa Thần học đã cử hành phụng vụ Tuần Thánh cách long trọng và sốt sắng.

CHÚA NHẬT LỄ LÁ

Khởi đầu Tuần Thánh là Chúa Nhật Lễ Lá. Cử hành Chúa Nhật Lễ Lá diễn ra với nghi thức làm phép lá và theo đó là nghi thức rước lá vào nhà nguyện chính của ĐCV để cử hành Thánh lễ. Với nghi thức rước lá diễn tả và kỷ niệm việc Chúa Giêsu được dân Do Thái đón rước, tung hô khi Ngài tiến vào Thành Thánh Giêrusalem.

Nghi thức rước lá vào nhà nguyện ĐCV

Ba ngày Thứ Năm, Thứ Sáu và Thứ Bảy, được gọi tên là Tam Nhật Thánh. Những ngày này, các việc cử hành diễn ra hết sức long trọng, điều này đã mang tới một bầu khí thiêng thánh của phụng vụ Tuần Thánh nơi ĐCV.

THỨ NĂM TUẦN THÁNH

Phụng vụ Thứ Năm Tuần Thánh là Thánh lễ Tiệc ly, kỷ niệm việc Chúa Giêsu ăn bữa ăn tối cuối cùng với các môn đệ. Bữa ăn này còn có tên gọi là bữa ăn A-ga-pê (nghĩa là bữa ăn của tình yêu thương) và trong bữa ăn này, Chúa Giêsu đã thiết lập hai Bí tích: Thánh Thể và Truyền Chức Thánh.

Cha đặc trách sinh hoạt Phaolô Vũ Đình Viết công bố Tin Mừng
Quý Cha và quý Thầy thờ lạy Thánh Thể Chúa nơi nhà tạm

THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh tại ĐCV được diễn ra các tuần tự với các cử hành: buổi sáng ngắm 15 sự thương khó của Chúa; buổi chiều diễn ra nghi thức suy tôn Thánh Giá và buổi tối là đi đàng Thánh Giá trọng thể tại sân ĐCV, chủ sự các nghi thức là Cha Giám đốc Brunô Phạm Bá Quế.

Quý Thầy ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu

TỐI THỨ SÁU – ĐI ĐÁNG THÁNH GIÁ TRỌNG THỂ TẠI SÂN ĐCV

Cha Giám đốc Brunô cùng quý Thầy đi đàng Thánh giá trọng thể

NGÀY THỨ BẢY TUẦN THÁNH

Ngày Thứ Bảy Tuần Thánh, buổi sáng quý Thầy đã tổ chức ngắm dấu đanh nhằm tôn kính 5 dấu Thánh. Đó là những dấu đanh và lưỡi đòng Chúa Giêsu đã mang khi bị treo trên Thánh Giá. Tới buổi chiều, quý Thầy cũng lần hạt 7 sự thương khó của Đức Mẹ, để cảm nghiệm những đau đớn của Mẹ khi đứng dưới chân Thập Giá. Đến 20g00 nghi thức trọng thể, cử hành Canh Thức Vọng Phục Sinh đã dược diễn ra. Trong đêm hồng phúc này, ĐCV dường như thêm phần sốt sắng hơn khi vị chủ sự nghi thức là Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đáng kính.

Quý Thầy ngắm dấu đanh sáng Thứ Bảy Tuần Thánh

TỐI THỨ BẢY TUẦN THÁNH – CANH THỨC VỌNG PHỤC SINH

Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn làm phép nến Phục sinh

ĐẠI LỄ CHÚA NHẬT MỪNG CHÚA PHỤC SINH

Chúa Nhật Đại lễ Phục Sinh, quý Thầy đã cùng với Cha Giám đốc Brunô dâng Thánh lễ trọng thểThánh lễ Phục sinh do Cha Giám đốc Brunô cử hành

Lời hát Alleluia là lời kết thúc Phụng vụ Chúa Nhật Đại lễ mừng Chúa Phục Sinh. Đó cũng là lời Giáo Hội cất lên trong suốt Mùa Phục Sinh để diễn tả niềm vui hoan hỉ. Nguyện xin Chúa Phục Sinh, Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết tuôn tràn muôn ân phúc của Ngài trên Giáo Hội và cách riêng trên ĐCV.

BTT ĐCV Hà Nội