Cha Paul Nord và thầy tân phó tế Giu-se Trần Văn Hưng chia sẻ tại phân khoa Thần học

Vào lúc 18h00 thứ Tư, ngày 24/4/2024, Cha Paul Nord, OSB (dòng Biển Đức) và Thầy tân phó tế Giu-se Trần Văn Hưng đã có buổi chia sẻ tại phân khoa Thần học, Đại Chủng viện (ĐCV) thánh Giu-se Hà Nội. Cùng hiện diện với hai vị khách mời có Cha Phê-rô Trần Quang Diệu – Đặc trách sinh hoạt và đông đủ quý thầy.