Cha Phê-rô Tạ Văn Tuân chia sẻ kinh nghiệm mục vụ tại phân khoa Thần học

Vào lúc 18h00, thứ Ba, ngày 12/03/2024, cha Phê-rô Tạ Văn Tuân, chính xứ Đình Quán, đặc trách Uỷ ban Mục vụ Sinh viên Tổng Giáo phận (TGP) Hà Nội đã đến gặp gỡ và chia sẻ kinh nghiệm mục vụ với quý thầy chủng sinh Phân khoa Thần học Đại Chủng viện (ĐCV) Thánh Giu-se Hà Nội.