Bề Trên Giáo Phận Hải Phòng Gặp Gỡ và Huấn Đức Chủng Sinh Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội

Ngày 02 tháng 01 năm 2023 Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, bề trên Giáo phận Hải Phòng gặp gỡ và huấn đức anh em chủng sinh. Trong lần gặp mặt đầu tiên trong cương vị chủ chăn của Giáo phận Hải Phòng với anh em chủng sinh của Đọc tiếp