Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội Mừng Lễ Quan Thầy Giuse 19 tháng 3

Hòa chung niềm vui với Giáo Hội hoàn vũ mừng kính thánh Cả Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria, Đại chủng viện thánh Giuse Nội tổ chức ngày lễ quan thầy Đệ Nhất.

Để dọn mình chuẩn bị mừng lễ, gia đình Đại chủng viện cử hành tuần Tam Nhật mừng kính Thánh Cả. Trong mỗi ngày của tuần Tam Nhật, quý cha và quý thầy cùng nhau dâng lời chúc tụng Chúa và tôn vinh thánh Giuse qua giờ hát kinh chiều trọng thể. Sau đó, giờ chầu Thánh Thể trọng thể cũng được quý thầy tham dự cách sốt sắng để tập nên như thánh Giuse hằng được ở bên Chúa Giê-su ấu thơ.

Kế đó, thứ Hai, ngày 20, tháng 3, năm 2023 gia đình Đại chủng viện đã long trọng cử hành thánh lễ mừng kính thánh Cả Giuse. Cha giám đốc Brunô Phạm Bá Quế chủ tế thánh lễ. Cùng đồng tế với ngài có quý cha trong ban giám đốc, quý cha giáo đang hiện diện tại Đại chủng viện.

Cuối ngày lễ, gia đình Đại chủng viện cùng rước kiệu tôn vinh thánh Cả Giuse trong khuôn viên chủng viện.

 Cha Giám học Giuse Vũ Công Viện chủ sự giờ hát kinh chiều trọng thể khai mạc tuần Tam Nhật

Cha Giám Đốc Bruno chủ sự giờ kinh chiều trong tuần Tam Nhật

Cha Giám Đốc Bruno chủ sự thánh lễ quan thầy Giuse

Cha Giacobê Đỗ Huy Nghĩa OP, giáo sư Đại Chủng Viện, giảng lễ.

Cha Đặc trách sinh hoạt, Phaolô Vũ Đình Viết chủ sự cuộc rước cung nghinh thánh Cả Giuse.