Chúa Nhật VII Phục Sinh – Năm A

(Cv 1,12-14; 1Pr 4,13-16; Ga 17,1-11a)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

1 Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : “Lạy Cha, giờ đã đến ! Xin Cha tôn vinh Con Cha, để Con Cha tôn vinh Cha. 2 Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. 3 Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô. 4 “Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. 5 Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha : xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. 6 Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. 7 Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, 8 vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con ; họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con. 9 “Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. 10 Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con ; và con được tôn vinh nơi họ. 11a Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian ; phần con, con đến cùng Cha.”

Suy Niệm

Kính thưa cộng đoàn,

Tin mừng hôm nay chúng ta vừa biết một điều là sự sống và vừa không biết một điều hay chưa biết rõ ràng là sự sống đời đời. Sự sống chúng ta hiểu là có mặt trên cuộc đời này cho đến lúc chết. Nên sự sống đời đời là điều chúng ta hiểu là không bao giờ chết hay là sự sống bên kia cái chết.

Vậy sự sống đời đời có nghĩa là gì?

Tin Mừng cho chúng ta một cách hiểu hoàn toàn khác: “Sự sống đời đời là nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật; và nhận biết Đấng mà cha sai đến là Đức Giêsu Kitô.”[1]

Một cách hiểu hoàn toàn khác phải không ạ? Nó không phải là sự sống không bao giờ chết về mặt thể lý như nhiều người vẫn tìm kiếm. Trái lại, sự sống đời đời bắt đầu từ một điều rất đơn giản là sự NHẬN BIẾT. Và sự nhận biết bắt đầu qua việc biết Thiên Chúa là Cha và nhận biết Đức Giêsu. Hay để hiểu cách cụ thể hơn, thánh Gioan trong thư thứ nhất đã nói cho chúng ta biết rằng: “Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là sự sống đời đời”[2]. Bởi thế, sự sống đời đời không gì khác hơn là bắt đầu từ sự nhận biết Đức Giêsu Kitô. Sự nhận biết không nằm ở sự hiểu biết về kiến thức. Bởi nếu chỉ là kiến thức thì chỉ có những ai học sâu hiểu rộng  mới có sự sống đời đời. Thưa không. Sự sống này dành cho tất cả mọi người. Ai cũng có cơ hội bước vào sự sự sống nơi Đức Giêsu Kitô.

Và để cộng đoàn dễ hình dung về việc nhận biết sự sống đời đời nơi Đức Giêsu, xin lấy một hình ảnh rất thân thuộc với cộng đoàn hằng ngày. Hình ảnh về một hạt giống khi được gieo xuống đất. Thưa cộng đoàn, hạt giống được gieo xuống nó cần thời gian để được dưỡng ẩm. Sau khi hạt giống cảm nhận (nhận biết) được sự sống, nó bắt đầu bám rễ để tự tham gia vào sự sống. Kể từ đó, hạt giống đón nhận mọi dưỡng chất từ đất để tự nuôi lớn mình. Sự nhận biết này là sự nhận biết sự sống để sống.

Cho nên, từ kinh nghiệm thân thuộc đó, như hạt giống kia, chúng ta được Thiên Chúa gieo vào cuộc đời này nơi mảnh đất là Đức Giêsu. Chúng ta được vùi mình cùng chết với Đức Kitô và cùng sống lại với Người ngang qua Bí tích Rửa tội. Và từ đó, chúng ta cảm nhận được sự sống để bén rễ cuộc đời mình vào sự sống đời đời là Đức Giêsu. Nên ta có thể nói như thánh Phaolô: “Tôi sống nhưng không phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi”[3]. Do đó, giống như hạt giống kia chỉ thực sự bước vào sự sống khi bám rễ để nhận dưỡng chất sự sống từ đất; sự sống đời đời của chúng ta cũng thực sự bắt đầu khi chúng ta bám rễ đời mình nơi Đức Giêsu Kitô. Người là ĐẤNG ĐANG SỐNG. Đấng sẽ cung cấp cho chúng ta sự sống. Và sự sống đời đời sẽ khởi đi từ khi chúng ta nhận biết Người ngày hôm nay, trở nên trọn vẹn khi ta trở nên một với Đức Kitô vào ngày sau hết.

Và nhờ sự nhận biết về sự sống đời đời, cuộc sống trở nên một với lời cuối cùng trong kinh Tin Kính chúng ta vẫn đọc: “TÔI TIN HẰNG SỐNG VẬY”, hay ta hiểu, tôi tin vào sự sống đời đời, tôi tin vào THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG NƠI ĐỨC KITÔ ĐANG SỐNG. Chỉ có như vậy, đời sống đạo và đời sống thường ngày của chúng ta không có sự tách biệt. Vì chúng ta nhận thấy giữa vất vả sớm hôm chúng ta nhận biết một sự sống nơi Đức Kitô chia sẻ cùng chúng ta; nhận biết trong những khó khăn thất bại một sự sống của Đức Kitô đang nâng đỡ chúng ta; nhận biết giữa thành công không phải là chính mình nhưng như Đức Kitô chúng ta biết Thiên Chúa là Cha và Ngài ban ơn cho chúng ta. Và Đức Kitô, Ngài là Thiên Chúa hằng sống với cả cuộc đời của mỗi người.

Cuối cùng để kết thúc, chúng ta cùng lắng nghe lời của Đức Giáo hoàng Phanxicô nhắn nhủ: “Đức tin Kitô giáo là cuộc gặp gỡ Đức Kitô hằng sống, nếu không, đó không phải là Đức tin”[4]. Hay diễn giải như bài Tin Mừng hôm nay, đi đạo sẽ là sống đạo, sống đạo nghĩa là sống sự sống đời đời. Sự sống được bắt đầu từ việc để cuộc đời mình được lớn lên từ Đức Kitô mỗi ngày.

[1] Ga 17, 3

[2] 1Ga 5, 20

[3] Gl 2,20

[4] ĐGH Phanxicô, Tông Thư về đào tạo phụng vụ cho dân Chúa, bản dịch UB Phụng Tự HĐGMVN, Nxb Tôn Giáo 2022, số 10

Giuse Nguyễn Đình Tân – K21 – ĐCV Thánh Giuse Hà Nội