Đức cha Đa-minh Hoàng Minh Tiến huấn đức tại Đại Chủng viện thánh Giu-se Hà Nội

Thứ Năm, ngày 07/12/2023, Đức cha Đa-minh Hoàng Minh Tiến – Bề trên Giáo phận Hưng Hóa gặp gỡ và huấn đức quý thầy chủng sinh tại Đại Chủng viện (ĐCV) Thánh Giu-se Hà Nội với chủ đề: “Sự thánh thiện trong đời sống tu trì”.

Mở đầu, Đức cha Đa-minh mời gọi quý thầy cùng lắng nghe đoạn lời Chúa: “Ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh… Thật vậy, Thiên Chúa đã không kêu gọi chúng ta sống ô uế, nhưng sống thánh thiện” (x. 1Tx 4,3-7). Đoạn Lời Chúa soi sáng cho chúng ta về ơn gọi nên thánh trong bậc sống của mình.

Có thể nói, nên thánh là một ơn gọi phổ quát và bất cứ ai cũng cần đáp trả lời mời gọi này. Ngang qua bí tích Thánh Tẩy, mỗi tín hữu được thánh hiến và trở thành một con người mới, trở nên chứng tá cho Đức Ki-tô nơi trần gian bằng đời sống thánh thiện của mình. Đây là một ân ban, nhưng đồng thời cũng là một sứ vụ lớn lao. Đối với chủng sinh, việc trở nên men muối giữa đời qua đời sống thánh thiện của mình là điều rất quan trọng.

Chia sẻ về sự thánh thiện, Đức cha Đa-minh khẳng định sự thánh thiện là nền tảng của toàn bộ đời sống. Ở mọi nơi và trong mọi lúc, sự thánh thiện luôn tạo nên “sự hấp dẫn” với con người thời đại: Thế giới cần sự thánh thiện; Giáo hội cần sự thánh thiện; đời sống linh mục cần sự thánh thiện; cộng đoàn Giáo xứ cần sự thánh thiện… Vậy nên, đời sống của một chủng sinh ngay từ hôm nay phải được xây dựng dựa trên nền tảng là sự thánh thiện. Khi mọi thành phần trong Hội Thánh trở nên thánh thiện, Giáo hội sẽ giữ được đặc tính thánh thiện của mình. Đây chắc chắn cũng là điều Thiên Chúa muốn.

Cuối cùng, Đức Cha Đa-minh đưa ra một số gợi ý giúp chủng sinh thăng tiến trong đời sống thánh thiện. Đức cha mời gọi các chủng sinh luôn biết vươn lên, khao khát sự thánh thiện ngang qua việc không ngừng cầu nguyện để gặp gỡ Thiên Chúa là Đấng Thánh Thiện Tuyệt Đối. Nhờ được đào tạo và tự đào tạo, người chủng sinh cần nhắm đến đích điểm là sự thánh thiện thực sự.

Qua những lời huấn dụ của Đức Cha Đa-minh, ước mong quý thầy cụ thể hoá lời mời gọi trong đời sống của mình, trở nên những chủng sinh thánh thiện để mai này là những linh mục thánh thiện.

Một số hình ảnh:

Khoa Triết học

Khoa Thần học

Thánh lễ tại nhà nguyện La Vang

BTT ĐCV thánh Giu-se Hà Nội