Tam nhật Thánh hướng về ngày “Hội Ngộ và Tri Ân” – Kỷ niệm 50 năm của Đại Chủng viện thánh Giuse Hà Nội

Ngày 26-28/12/23, Gia đình Đại Chủng viện thánh Giuse Hà Nội đã long trọng cử hành “Tam nhật Thánh” với giờ Kinh Chiều trọng thể để hường về ngày kỷ niệm 50 năm Đại Chủng viện thánh Giuse Hà Nội (1973-2023).

Sống mầu nhiệm Nhập Thể

Tam nhật Thánh của gia đình chủng viện được tổ chức trùng với những ngày trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Quý thầy đã đắm chìm mình trong Mầu nhiệm Nhập thể khiêm hạ của Ngôi Hai Thiên Chúa. Tâm tình này được cất lên trong những Thánh lễ hàng ngày và Giờ hát kinh chiều trọng thể. Sống sự hạ cố của Ngôi Lời đồng thời hoà quyện với tấm lòng tri ân đã tạo nên những giờ khắc thực sự thánh nơi gia đình Đại Chủng viện suốt ba ngày qua.

“Ôn cố tri tân” với lòng Tạ Ơn.

Trong mỗi giờ kinh chiều trọng thể, sau bài đọc Lời Chúa hàng ngày, các cha chủ sự: cha Giám đốc Brunô, cha Quản lý Giuse và cha Giám học Giuse đã dành ít phút để chia sẻ cùng cộng đoàn tham dự. Các cha đều khơi lên cho quý thầy một tâm tình xuyên suốt: “Ôn cố tri tân”. Quý cha đã cùng các thầy sống lại những giây phút, những kỷ niệm đẹp nhất dưới mái trường Đại chủng viện Hà Nội trong dòng chảy hồng ân Chúa suốt năm mươi lăm qua. Năm mươi lăm ghi dấu một hành trình, đi từ những khó khăn gian khổ cấm cách đến sự canh tân, đổi mới và từng bước hoàn thiện tiến trình đào tạo như hiện nay. Nhìn lại năm mươi lăm qua là cơ hội để thế hệ hiện tại là chính các thầy cất lên sự tự hào, cất lên lời tạ ơn. Đồng thời, gìn giữ phát huy và làm sáng mãi tinh thần của Đại Chủng viện.

Một số hình ảnh:

 

BTT ĐCV thánh Giu-se Hà Nội