Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội Cung Nghinh Đức Mẹ Tháng Mân Côi

Vào lúc 20h00 ngày 08 tháng 10 năm 2022, Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội cung nghinh Đức Mẹ trong tháng Mân Côi.

Hiệp hành với toàn thể Giáo Hội trong truyền thống tốt đẹp, Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội cung nghinh Đức Mẹ trong tháng Mân Côi.

Buổi cung nghinh có sự hiện diện của quý cha trong Ban giám đốc cũng như quý cha giáo, quý sơ và quý thầy đang tu học tại Đại Chủng Viện cũng như những người phục vụ.

Bắt đầu cuộc rước, Cha Giám Đốc đã gợi lên tâm tình yêu mới đối với Đức Mẹ qua việc nhắc nhớ lại sự đặc biệt của tháng Mân Côi, nhằm nhắn nhủ anh em chủng sinh hãy tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ bằng những việc đạo đức thiêng liêng như lần chuỗi, viếng Đức Mẹ và đặc biệt là trong buổi cung nghinh này.

Với tình con thảo, quý thầy cùng Đức Mẹ bước đi trên con đường xin vâng cho đến trọn đời qua năm sự Vui. Tất cả đều tham dự trong tâm tình cảm tạ với lòng sốt mến tốt lành.

Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh nữ Maria, tuôn đổ muôn vàn hồng ân xuống trên Giáo Hội cũng như quê hương đất nước chúng con, luôn được bình an và trở nên những chứng nhân của Tình Yêu Chúa.

Cha giám đốc Bruno Phạm Bá Quê chủ sự nghi thức

BTT Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội