Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội Cử Hành Tam Nhật Thánh – Thứ 6 Tuần Thánh

Thứ 6 Tuần Thánh

Vào lúc 09h00, quý thầy chủng sinh cùng bước theo Chúa Giêsu trong hành trình thập giá qua ngắm 15 sự thương khó.

Vào lúc 15h00, cha Giám đốc Brunô đã chủ sự nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu và suy tôn Thánh Giá cách trọng thể. Qua bài chia sẻ Lời Chúa, cha đã mời gọi mỗi người cùng đứng dưới chân Thánh Giá, trước là để thấy sự tồi tệ của tội lỗi chúng ta, bởi vì mỗi người đều là tác nhân gây nên cái chết tất tưởi của Chúa Giêsu, sau là để trở nên đối tượng của tình yêu vô biên của Chúa, Ngài đã hy sinh cả tính mạng cho người mình yêu.

Vào lúc 20h00, gia đình Đại Chủng viện đã hiệp hành cùng với Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn với 14 chặng đàng Thánh Giá. Mỗi chặng Thánh Giá là một lời mời gọi mỗi chủng sinh hiệp hành cùng Chúa, cùng vác Thánh Giá với Chúa và trở nên chứng nhân của mầu nhiệm Vượt Qua. Từ đó, mỗi anh em chủng sinh sẽ là máng chuyển ơn Phục Sinh đến cho mọi người.

BTT ĐCV Thánh Giuse Hà Nội