Buổi Nói Chuyện Với Chủ Đề Về Truyền Giáo

Thứ Hai, ngày 25/9/2023 đã diễn ra buổi trò chuyện truyền giáo giữa quý cha đang mục vụ tại miền truyền tỉnh Hòa Bình thuộc Tổng Giáo Phận Hà Nội và quý thầy tại phân khoa Thần học Đại Chủng Viện Thánh Giu-se Hà Nội. Hiện diện trong buổi trò chuyện có cha giáo Phê-rô Trần Quang Diệu – đặc trách sinh hoạt và quý cha khách mời: cha Phao-lô Nguyễn Hữu Hiệp, cha Giu-se Nguyễn Minh Chí và, Phao-lô Pi-ô Đặng Xuân Ba.

Khởi đi từ niềm xác tín: “Bản chất của Hội Thánh là truyền giáo”, quý cha nhắc lại công cuộc truyền giáo qua các thời kỳ lịch sử của Giáo Hội. Tiếp nối truyền thống tốt đẹp ấy, các thành phần trong Giáo Hội cần ý thức và tham gia tích cực hơn nữa vào công cuộc này. Đặc biệt, quý thầy đang học tập, tu luyện tại Đại Chủng Viện cần trở nên những nhà truyền giáo, dấn thân cách mạnh mẽ vào công cuộc truyền giáo của toàn thể Giáo Hội.

Trong giờ chia sẻ, những kinh nghiệm quý báu quý cha có được trong những năm tháng mục vụ tại miền truyền giáo được gửi gắm tới quý thầy. Những kinh nghiệm sâu sắc có thể kể tới như: luôn luôn linh động trong mục vụ, không được cứng nhắc; mục vụ theo hướng “đi ra”, đi đến vùng ngoại biên hay luôn mang trong tim ngọn lửa nhiệt huyết, hồn tông đồ… Ngang qua những kinh nghiệm này, quý thầy có thể  hoạ lại bước tranh miền truyền giáo cách rõ nét hơn. Từ đó, các thầy có thêm cơ hội suy tư, định hướng cho sứ vụ quý thầy đang hướng tới.

Sau phần chia sẻ, quý thầy gửi tới quý cha những thắc mắc xoay quanh chủ đề truyền giáo. Chắc chắn những giải đáp của quý cha đã giúp quý thầy mở rộng cái nhìn và có thêm những kinh nghiệm quý giá làm hành trang cho tương lai.

Kết thúc buổi trò chuyện, quý cha khẳng định: Công cuộc loan báo Tin Mừng luôn có những khó khăn. Những nhà truyền giáo cần xác tín đây là công việc của Chúa, tự sức mình không thể làm được, song cần cậy nhờ ơn Chúa trợ giúp. Ước mong mỗi chủng sinh luôn nuôi dưỡng trong mình một quả tim của nhà truyền giáo, luôn dấn thân tới những vùng ngoại biên để loan báo một Tin Mừng Giê-su Ki-tô.

Một vài hình ảnh:

Ban Truyền Thông