Ngày 7/10/2023 – Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội Rước Kiệu Đức Mẹ Mân Côi

Vào lúc 20h00, ngày 07/10/2023, khoa Thần học – Đại Chủng viện Thánh Giu-se Hà Nội đã long trọng rước kiệu cung nghinh Đức Mẹ trong tháng Mân Côi. Tham dự trong buổi rước, có sự hiện diện của quý cha trong Ban Giám đốc, quý cha giáo, quý thầy, quý sơ và quý cô bác đang phục vụ tại Đại Chủng viện.

Khởi đầu cuộc rước, cha đặc trách sinh hoạt Phê-rô Trần Quang Diệu đã dâng lên Đức Mẹ những lời cầu nguyện tha thiết.

Với tình con thảo, gia đình Đại Chủng viện cùng sốt sắng cung nghinh Đức Mẹ, đoàn rước vừa tiến bước vừa suy ngắm năm Mầu Nhiệm Vui.

Sau mỗi chục Kinh Mân Côi, cộng đoàn cùng hướng về Đức Mẹ và chung tiếng hát khen: “Ma-ri-a Mẹ ơi, con dâng Mẹ tràng hoa Mân Côi, con dâng Mẹ lời kinh ca vui, kinh Kính Mừng Mẹ Ma-ri-a. Ma-ri-a Mẹ ơi, theo chân Mẹ đời không đơn côi, xin vâng như Mẹ lòng con luôn tin yêu, mong Mẹ hiền trợ giúp con hèn”.

Trong tháng Mân Côi này, các chủng sinh được mời gọi sùng kính Đức Mẹ cách đặc biệt với chuỗi Mân Côi để đời chủng sinh tựa như những đóa hồng kết tỏa hương thơm cùng Mẹ dâng kính Thiên Chúa.

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một người Mẹ tuyệt vời là Đức Maria. Chúa đã ban cho Mẹ nhiều vinh dự lớn lao. Xin cho chúng con luôn đến với Mẹ qua lời kinh Mân Côi, để được Mẹ dẫn đến với Chúa Giêsu là nguồn mọi ơn phúc.

Một vài hình ảnh:

Ban Truyền Thông