Quý thầy K24 mừng lễ thánh Gia-cô-bê Đỗ Mai Năm linh mục tử đạo – quan thầy

Thứ Bảy, ngày 25/05/2024, quý thầy lớp thần II – K24 Đại Chủng viện (ĐCV) Thánh Giu-se Hà Nội long trọng mừng lễ thánh Gia-cô-bê Đỗ Mai Năm – quan thầy. Hiệp thông trong thánh lễ tạ ơn có sự hiện diện của quý cha trong Ban Giám đốc, quý cha giáo và toàn thể quý thầy thuộc phân khoa Thần học.

Mở đầu thánh lễ, cha Giám đốc Brunô thay mặt cho gia đình ĐCV có lời chúc mừng tới quý thầy K24 trong ngày lễ mừng thánh quan thầy. Kế đến, cha lược lại đôi nét cuộc đời cha thánh Gia-cô-bê và mời gọi quý thầy biết noi gương bắt chước các nhân đức của ngài.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Giám đốc Brunô đã nêu bật hai ý nghĩa của việc nhận một vị thánh làm quan thầy. Thứ nhất, nhờ lời ngài chuyển cầu cho chúng ta trước tòa Chúa, những lời nguyện xin của chúng ta được Chúa chấp nhận. Thứ hai, chúng ta noi gương bắt chước đời sống chứng tá đức tin của các ngài. Như vậy, ngày mừng hôm nay không chỉ dành riêng cho quý thầy K24 mà còn là ngày lễ của cả gia đình ĐCV. Ước mong gương mẫu đời sống đơn sơ, vui vẻ của thánh Gia-cô-bê Đỗ Mai Năm được cụ thể hoá trong đời sống của quý thầy và ước mong quý thầy trở nên những chứng nhân đức tin như thánh quan thầy đã nêu gương.

Thánh lễ tiếp diễn với phần phụng vụ Thánh Thể cách sốt sắng.

Kết thúc thánh lễ, cha chủ nhiệm Phan-xi-cô Ngô Quang Khải bày tỏ tâm tình tri ân quý cha và các thầy đã hiện diện để hiệp thông và cầu nguyện cho các thầy K24 nhân ngày mừng lễ quan thầy.

BTT ĐCV Thánh Giu-se Hà Nội