Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội Viếng Chúa Chiên Lành thứ Năm Đầu Tháng: (06/10/2022)

Theo truyền thống, chủng sinh ĐCV thánh Giuse Hà Nội dành ngày thứ năm hàng tuần để tưởng nhớ việc Chúa Giê-su thiết lập thiên chức linh mục. Vào thứ năm đầu tháng 10, các thầy quy tụ đông đủ để viếng tượng Chúa Chiên Lành trong khuôn viên ĐCV. Qua lời kinh Thầy Cả Thượng Phẩm, các thầy hiệp cùng Giáo Hội cầu nguyện cho các linh mục luôn biết noi gương Đức Ki-tô mục tử hết mình lo cho đoàn chiên. Cùng chung tâm tình đó, các thầy cũng cầu nguyện cho nhau và cho chính mình luôn hướng về Vị Mục Tử Tối Cao như là mẫu mực và đích điểm cho sứ vụ linh mục mai sau.