Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội Đi Đàng Thánh Giá Trọng Thể Thứ Sáu Đầu Tháng

Tháng 10 năm nay, cùng Mẹ Maria, quý cha và quý thầy ĐCV thánh Giuse Hà Nội ngắm đàng thánh giá trọng thể vào chiều ngày thứ Sáu đầu tháng để suy niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su Ki-tô hầu kín múc những ơn lành từ những màu nhiệm khôn cùng này để được thêm sức mạnh trên đường theo Chúa. Đồng thời, gia đình ĐCV cũng cầu nguyện cho hết mọi người đang trên đường lữ thứ trần gian biết nhìn lên Chúa là cùng đích để không sống uổng giá máu Chúa đã đổ ra cho họ.