Thánh Lễ Tạ Ơn – Mừng Kỷ Niệm 50 Năm Hồng Ân Thánh Chức Linh Mục của Cha Linh Hướng Gioan Phanxicô Nguyễn Gia Thịnh (11/2/1973 – 11/2/2023).

Vào lúc 10h15, thứ Bảy, ngày 11/2/2023, tại Nhà nguyện chung của ĐCV Thánh Giuse Hà Nội, cha Gioan Phanxicô đã chủ tế Thánh Lễ Tạ Ơn – Mừng kỷ niệm 50 Năm Hồng ân Thánh chức Linh mục. Cùng hiệp dâng trong Thánh lễ có ĐHY Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức cha Laurensô Chu Văn Minh, cha Gioan Thiên Chúa Nguyễn Phước – Giám Tỉnh dòng Phanxicô Việt Nam, cha Giám đốc Brunô, cha Phó Giám đốc Giuse, quý cha giáo, quý cha khách, quý thầy chủng sinh khoa Thần học và quý khách mời.

Chia sẻ trong Thánh lễ, cha Giám tỉnh Gioan Thiên Chúa đã quảng diễn cho cộng đoàn di chúc của thánh tổ phụ Phanxicô Assisi về thái độ và lòng tin đối với thiên chức linh mục. Đó chính là thái độ kính trọng và lòng tin chắc chắn. Thái độ và lòng tin ấy được tóm kết trong hai điều: thứ nhất là phải sống thánh thiện, thứ hai là phải cử hành thánh lễ cách sốt sắng. Cha chia sẻ thêm, cha Gioan Phanxicô là mẫu gương đáng để cho mọi người noi theo về sứ vụ phục vụ Chúa và Giáo hội. Cuối cùng, cha đã mời gọi cộng đoàn hiệp ý cùng cha Gioan Phanxicô tạ ơn Thiên Chúa cũng như tiếp tục cầu nguyện cha Gioan Phanxicô và cho nhau để mỗi ngày Thiên Chúa được vinh danh hơn.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Gioan Phanxicô đã có lời cám ơn tới cộng đoàn. Sau đó, quý cha và quý khách chụp hình lưu niệm và cùng chung vui trong bữa tiệc với gia đình Chủng viện.

Một số hình ảnh

Cha Gioan Thiên Chúa Nguyễn Phước – Giám Tỉnh dòng Phanxicô Việt Nam giảng Lễ
Cha Gioan Phanxicô cám ơn
Quý khách tham dự

BTT Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội