Đại Chủng Viện Thánh Giu-se Hà Nội Mừng Lễ Quan Thầy

“Chủng viện là nơi đào tạo những mục tử có khả năng quản trị và coi sóc một cộng đoàn, đây cũng chính là công việc mà thánh Giu-se đã nhiệt tâm và trung thành thực hiện nơi gia đình thánh gia khi xưa. Chúng ta cùng xin Chúa cho mỗi anh em chúng ta đây biết noi gương bắt chước Thánh nhân trong những sứ vụ của mình”. Đức Tổng Giám mục (TGM) Giu-se Vũ Văn Thiên đã ngỏ lời như trên trong Thánh lễ mừng kính thánh Giu-se, quan thầy Đại Chủng viện thánh Giu-se Hà Nội. Thánh lễ được cử hành vào lúc 18h00 ngày 20/3/2024, tại nhà nguyện Đức Mẹ La Vang, thuộc phân khoa Thần học, Đại Chủng viện thánh Giu-se Hà Nội.

Thánh lễ có sự hiện diện trân quý của Đức Cha Claude Lamoureux, Giám mục Giáo phận Gaspé, Canada, cùng toàn thể quý cha và quý thầy chủng sinh.

Trong bài chia sẻ Tin Mừng, Đức TGM Giu-se mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lại một danh hiệu mà Thánh Kinh đã dùng để nói về cha nuôi Đấng Cứu Thế, đó là “người công chính”. Theo ngài, “công” có nghĩa là không thiên vị và hướng về tha nhân, còn “chính” là thẳng thắn và hướng về Thiên Chúa. Như thế, Thánh Kinh đã đặt Giu-se vào dòng dõi những người được coi là thánh thiện như Nô-ê, Abraham…

Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh: “Tiến trình đào tạo của chủng viện mang mục đích đào luyện những con người công chính, nghĩa là vừa thẳng thắn trước mắt Thiên Chúa, đồng thời công bằng trong cách đối xử với anh chị em mình”.

Để nhắc nhở mỗi người không rơi vào tình trạng công chính giả hiệu như những biệt phái thời Chúa Giê-su, Đức TGM cũng chia sẻ: “Người công chính thánh thiện là người luôn hướng cái nhìn về phía Thiên Chúa. Vì thế, công chính không phải bởi tài năng phú bẩm hay nỗ lực tập tành nhân đức, nhưng trên hết là nhờ được chia sẻ một phần sự CÔNG CHÍNH, vốn là một trong những phẩm tính của Thiên Chúa”.

Kết thúc bài giảng, Đức TGM cầu chúc mọi người, với ơn Chúa có thể sống trọn vẹn ý nghĩa của sự công chính như thánh Giu-se, nhờ đó mà thuộc về dòng dõi những người thánh thiện nghĩa là thuộc về Thiên Chúa, như Đức Giê-su, Đức Ma-ri-a và Thánh cả Giu-se.

Được biết, để chuẩn bị cho chương trình mừng kính thánh quan thầy, quý cha trong Ban Đào tạo đã tổ chức tuần tam nhật nhằm giúp quý thầy suy gẫm về những nhân đức của thánh Giu-se. Những nhân đức tuy đã rất quen thuộc lại trở nên thật mới mẻ và gần gũi hơn khi được nhìn dưới ba chiều kích đào tạo là nhân bản, thiêng liêng và mục vụ. Đồng thời niềm vui của ngày lễ cũng được nối dài qua những hoạt động giao lưu thể thao. Cuộc rước kiệu cung nghinh thánh Giu-se trong khuôn viên Đại Chủng viện đã khép lại ngày lễ quan thày trong niềm vui và ơn Chúa.

Tam Nhật kính Thánh Giu-se và Thánh lễ tại phân khoa Thần học

Tam Nhật kính Thánh Giu-se và Thánh lễ tại phân khoa Triết học

BTT Đại Chủng viện thánh Giu-se Hà Nội