Chúa Nhật V Mùa Chay năm A

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. 1 Khi ấy, có một người bị đau nặng, tên là La-da-rô, quê ở Bê-ta-ni-a, làng của hai chị em cô Mác-ta và Ma-ri-a. 2 Cô Ma-ri-a là người sau này sẽ xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người. Anh La-da-rô, Đọc tiếp

Chúa Nhật III Mùa Chay A

Xh 17,3-7; Rôma 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42 ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. 5 Khi ấy, Đức Giê-su đến một thành xứ Sa-ma-ri, tên là Xy-kha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se. 6 Ở đấy, có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi Đọc tiếp

Lễ Thánh Gia Thất

Hc 3,2-6; Cl 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23 Khi các đạo sĩ đã đi rồi, thiên thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo ông: “Hãy thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông, vì Đọc tiếp

Chúa Nhật IV Mùa Vọng A

Is 7,10-14; Rm 1,1-7;Mt 1,18-24 Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, bạn của bà, là người công chính, không muốn tố cáo bà, Đọc tiếp