Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên Gặp Gỡ Và Huấn Đức Chủng Sinh Phân Khoa Thần Học – Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội

Vào lúc 18g15, ngày 09/10/2023, Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse Vũ Văn Thiên đã gặp gỡ và huấn đức anh em chủng sinh phân khoa Thần học, với đề tài “Ân sủng và Sứ vụ” dựa trên sứ điệp ngày thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu năm Đọc tiếp