Lễ Thánh Gia Thất

Hc 3,2-6; Cl 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23 Khi các đạo sĩ đã đi rồi, thiên thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo ông: “Hãy thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông, vì Đọc tiếp

Chúa Nhật IV Mùa Vọng A

Is 7,10-14; Rm 1,1-7;Mt 1,18-24 Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, bạn của bà, là người công chính, không muốn tố cáo bà, Đọc tiếp

Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski, Đại Diện Toà Thánh Không Thường Trú Tại Việt Nam, Thăm Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội.

Vào lúc 18 giờ 15, ngày 19/10/2022, tại phân khoa Thần học của Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội, quý cha cùng quý thầy chủng sinh đã hân hoan chào mừng Đức Tổng Giám mục (TGM) Marek Zalewski – Sứ Thần Tòa Thánh tại Singapore đồng thời là Đại Đọc tiếp

Đàng Thánh Giá Tháng 10/2022

LỜI DẪN Kính thưa cộng đoàn! Lời mời gọi “Hãy vác thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa”, làm cho chúng con lo âu và run sợ không dám cất bước vì biết rằng thập giá là một sự đau khổ và tủi nhục. Bởi vậy, chúng con thường Đọc tiếp